Poe beregning

 
Brug af beregneren:

Denne guide hjælper dig med at beregne varmeudviklingen i dine PDS kabler ved anvendelse af Remote Powering (også kaldet Power over Ethernet, PoE) Beregneren giver dig en PASS eller FAIL baseret på kablets konstruktion, performance og varmeegenskaber samt dine input om
  1. den totale linklængde (Channel link, incl. patchkabler)
  2. Omgivelsestemperaturen hvor kablet installeres
  3. Den anvendte PoE type
Og hvis du vælger at bundte dine kabler, det antal kabler du har i hvert bundt Mange parametre har indflydelse på varmeudviklingen i PDS kablerne når der anvendes PoE, men ikke alle har lige stor indflydelse. For at simplificere denne App har vi lagt nogle af elementerne fast og forudsætter derfor følgende i disse beregninger:
  1. Kablerne ligger i plastkanaler eller åbne metalbakker (ligger kablerne i gitterbakker, vil der være mindre varmeudvikling)
  2. At der anvendes sammenlagt max. 10m patchkabel og at disse befinder sig i en omgivelsestemperatur på 20° (kortere patchkabler, vil give mindre varmeudvikling)
  3. At den indtastede omgivelsestemperatur ikke overstiges nogle steder i kabelføringen. (øget omgivelsestemperatur kan give øget varmeudvikling)
  4. At der anvendes 2-konnektor-model også kaldet Interconnect (cross-connect kan give øget varmeudvikling)
  5. At den anvendte PoE klasse anvender alle 4 lederpar (anvendes der færre ledere i PoE applikationen, vil der være mindre varmeudvikling)

Afstand mellem kabelbunder
”Afstand mellem kabelbunder” er en anbefaling som findes i EN50174-2. Tallet er baseret på kablets diameter og kabelbundtets størrelse og beskriver minimumafstanden mellem kabelbundter i føringsvejen. I denne standard anbefales det også at kabelbundtet maksimalt har 24 kabler (12 hvis der anvendes dobbelt-kabler)

Hvis du har behov for at beregne varmeudviklingen i dine PDS-kabler mere præcist eller har behov for at justere på de fastlagte elementer (som beskrevet oven for) er du velkommen til at tage fat i vores tekniske support.

Luk