Antal kabler

 

Antal kabler


Brug af beregneren:


Denne beregner udregner antal kabler, der kan være i en kabelbakke.

Du skal indtaste bredde og højde af kabelbakke. Du kan eventuelt også ændre det forudfyldte felt med fyldningsgrad, men Schneider Electric anbefaler max. 40 % fyldningsgrad.

Når du vælger kabelbakkens materiale, vil der under ”metal” blive taget højde for anbefalingen i standarden om at det øverste kabel ligger 10 mm under toppen af kabelbakken for at opnå den ønskede EMC skærmning.

Udrag fra actassihåndbogen om føringsveje:

Føringsveje opdeles i 5 hovedgrupper, med hver deres virkning i forhold til skærmning imod EMC:

- Kabelkanaler, luft eller rør (plast): Ingen EMC afskærmning

- Kabelstiger: Ingen tilstrækkelig eller lidt EMC afskærmning

- Perforerede kabelbakker: God EMC afskærmning

- Uperforerede kabelbakker: Stor EMC afskærmning

- Lukkede metal rør eller føringsveje: 100% EMC afskærmning
Kabelstige


Perforeret kabelbakke

Ved oplægning af kabler i kabelbakker bør der tages hensyn til følgende:

- Højden på kabelbundtet skal være lavere end højden på kabelbakken

- Der er bedre EMC virkning i siderne/hjørnerne af kabelbakkerne end i midten.
Korrekt anbringelse af kabler i kabelstige


Korrekt anbringelse af kabler i perforeret kabelbakke

EMC påvirkningen er afhængig af placeringen af kabler. Kabler skal min. være 1 cm. under overkant af en metalisk føringsvej.
Luk