Repektafstande

 

Respektafstand


Brug af beregneren:

Denne beregner udregner påkrævede mindste afstand mellem datakabler og stærkstrømskabler i en datainstallation.

Du skal vælge kabel og hvilken føringsvej der benyttes. Derudover skal antallet af 1-fasede strømkredse opgives (3-faset kabler skal behandles som 3 stk. 1-faset kabler). Der regnes med at strømstyrke i hver kreds er mindre end 20A, hvis den er mere end 20A kan du ændre den.

Udrag fra actassihåndbogen om respektafstande:

Afstanden imellem stærkstrøms-kabler og netværkskabler (respektafstanden) er blevet vigtigere at overholde i takt med, at hastigheden i netværkskablet er stigende. Vi ser at den generelle standard for netværkskabling EN50174-2 afsnit 6 nu beskriver, at respektafstanden SKAL overholdes og ikke som i gl. dage bør. Dette er for at undgå retransmissioner og derved langsommere netværks-hastighed.

Respektafstanden er i dag afhængig af tre ting:

-netværkskablets separationsklasse A, B, C eller D (oplyses af leverandøren)
-type af føringsveje (jo mere metal jo mindre afstande)
-antal strømkredse (jo flere stømkredse jo større afstande)


Denne beregner erstatter tabellen vist side 52-53 i Actassi håndbogen.

Undtagelser

Der er ingen krav til respektafstand hvis nedenstående betingelser er opfyldt, og der ikke er særlige støjkilder i nærheden (bortset fra krav i henhold til nationale eller lokale bestemmelser f.eks. SB).

Strømkredse:
1)- Parallelføringen er kun med én fasede kredsløb (3x1,5 mm2 (230V)
- Den samlede strøm i alle strømkredse er maks. 32A (f.eks. 3x10A eller 2x16A)
- Lederne ligge samlet (kabel, ledninger i rør, holdt sammen med strips
eller andet for at mindske magnetfeltet).
2)Netværkskabler er i overensstemmelse med E1 i EN50173-1:2007.
3Netværkskablet er i overensstemmelse med separationsklasse A, B, C eller D i tabel 3.
Eller:
Hvis IT kablingen er applikationsspecifik og denne applikation ikke indeholder krav til separation.

Respektafstand til særlige støjkilder

Kilde til forstyrrelserminimums separation i mm.
Fluorescerende lamper130(a).
Neonlamper130(a).
Kviksølvlamper130(a).
High intensity discharge lamper130(a).
Bue svejseudstyr800(a).
Induktionsvarmeanlæg800(a).
Hospitalsudstyr(b).
Radiosendere(b).
TV sendere(b).
Radar(b).


(a) Minimum respektafstanden kan reduceres, hvis der anvendes passende føringsveje eller leverandøren giver garanti.

(b) Hvis der ikke forefindes garanti fra leverandør, skal der foretages analyse af mulige forstyrrelser f.eks. frekvensområde, harmoniske frekvenser, transcienter, peaks osv

Luk